Mladší část sboru je zařazena v zásahové jednotce, která má v současné době 21 členů (20 mužů a 1 ženu), kdy průměrný věk činí 35let.

V roce 2015 bylo pořádáno několik teoretických školení v učebně zaměřených na znalost legislativy, vyhlášek a bojových řádů. Výcvik probíhal samozřejmě i v terénu ve formě praktických cvičení s technikou a vybavením. Tato školení a cvičení se konala v průměrném intervalu 1 – 2 x za měsíc s průměrnou účasti zhruba 12ti členů.

Parádním zpestřením teoretických a praktických znalostí byla 7.3.2015 účast 8 členů výjezdového družstva na polygonu hasičů Letiště Václava Havla v Praze. Všichni si mohli vyzkoušet fyzicky náročné trenažery simulující činnost hasičů u požáru, jakým byl např. nekonečný žebřík, nebo kladivový box. Dále absolvovali náročnou „opičí“ dráhu s kompletním vybavením, včetně zapnutého dýchacího přístroje, okořeněnou zakouřeným prostředím a množství světelných i zvukových efektů.

 

V období 1.1.2015 – 31.12.2015 byla výjezdová jednotka povolána celkem k 32 mimořádným událostem jednalo se o: 12 požárů; 18 technických pomocí; 1 únik nebezpečných látek a 1 dopravní nehodu. Jednotka se také zúčastnila dvou okrskových námětových cvičení.

 

První z nich se konalo 24.4 a jednalo se o cvičení pořádané jednotkou v Knapovci, kde námětem byla teoretická a hlavně praktická dovednost ve stavění protipovodňových hrází systémem dvoukomorových pytlů. Druhé pořádala naše jednotka dne 30.9., kdy byl námětem lesní požár.


více o JSDHO zde