Na poslední výroční valné hromadě měl náš sbor celkem 54 členů. V průběhu roku se nám členská základna zvedla až na dnešních 67 členů. Z toho je 29 žen, 35 mužů a 3 mladí hasiči… Pokud jde o věkové složení, máme v současné době nejvíce členů ve věku 18 - 40 let, a to 38.     

Abychom byli schopni si zaplatit výdaje, jako jsou startovné na soutěžích, občerstvení, nákupy do klubovny apod. musíme získat finanční prostředky. Proto během roku pořádáme tři větší akce:

Leden - Hasičský ples

Červen - Hasičská hospoda v rámci akce „Město v pohybu“

Srpen -  Hasičská hospoda v rámci „Staročeské pouti“.


Členové našeho sboru se také zúčastňují soutěží, a to s jedním družstvem mužů a jedním družstvem žen. Více v sekci požární sport.

Kromě soutěží v požárním útoku se dva členové sboru zúčastnili závodu TFA na Andrlově chlumu, kde Míra Hájek v kategorii dobrovolných hasičů obsadil 6. místo.

Kromě uvedených činností se členové sboru podílí i na brigádnické činnosti. V roce 2015 to byla hlavně úprava zbrojnice, kde členové jednotky kompletně upravili šatnu, dále se instalovaly nové regály v malé garáži pro uskladnění materiálu, prostory se vymalovaly a instaloval se kamerový systém.

V roce 2016 se bude pokračovat jak ve velké garáži, tak i v zasedačce, kde se zatím daly jen nové záclony a ubrusy.